Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 06.09.2016