Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 10.12.2016