Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 06.02.2017