Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 16.02.2017