Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 27.03.2017