Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 12.04.2017