Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 10.04.2017