Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 14.03.2017