Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 11.10.2016