Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 15.07.2017