Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 10.10.2017