Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 30.03.2018