Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 20.04.2018