Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 11.03.2019