top of page
Станбен објект, Ѓорги Василев
  • Станбениот објект се наоѓа во близина на ООУ "Никола Вапцаров" и Детска Градинка "Радост" веднаш до Хотел "Студио Ин" и рибен ресторан "Пиликатник".

  • Цената изнесува 679 евра по м2.

  • Нашите компании нудат посебни услови за продажба на становите на рати од 10 и 15 години по пат на кредитирање, за коешто не е потребно да се исполнуваат посебни услови, туку само следното:

  • - Уплата на мин. учество 15% од вкупната цена на станот кој е предмет на купопродажба; 
    - Гаранција за кредитирање е самиот стан кој што е и предмет на купопродажба; 
    - Купувачот нема да биде оптоварен со дополнителни трошоци за услуги како што се: проценка на имот, нотарски трошоци, провизија за пласман на пари и други манипулативни трошоци кои ги наплаќа секоја банка.

  • Броеви за контакт: 070 374 319 и 071 513 282

Локација
Типови на станови
Стан/Тип 1 (Двособен) 46,51м2
tip 1.jpg
Стан/Тип 2 (Трособен) 66,59м2
tip 2.jpg
Стан/Тип 3 (Дуплекс) 45,60м2
tip 3.jpg
Стан/Тип 4 (Дуплекс) 124,05м2
tip 4.jpg
Стан/Тип 5 (Двособен) 41,78м2
tip 5.jpg
Стан/Тип 6 (Трособен) 68,88м2
tip 6.jpg
.
Стан/Тип 7 (Дуплекс) 92,44м2
tip 7.jpg
.
Стан/Тип 8 (Дуплекс) 130,40м2
tip 8.jpg
.
bottom of page