top of page
Станбен објект, Ката Поцкова
  • Станбениот објект се наоѓа во близина на ООУ "Никола Вапцаров" и Детска Градинка "Радост"  Хотел "Студио Ин" и рибен ресторан "Пиликатник".

  • Цените се изразени за плаќање во готово. За плаќање на рати до 48 месеци - без камата. Нашите компании нудат посебни услови за продажба на становите на рати од 10 и 15 години по пат на кредитирање, за коешто не е потребно да се исполнуваат посебни услови, туку само следното: 

  •          - Уплата на мин. учество 30% од вкупната цена на станот кој е предмет на купопродажба; 
             - Гаранција за кредитирање е самиот стан кој што е и предмет на купопродажба; 
             - Купувачот нема да биде оптоварен со дополнителни трошоци за услуги како што се: проценка на имот, нотарски трошоци, провизија за пласман на пари и други манипулативни трошоци кои ги наплаќа секоја банка.

9
10
12 (1)
11
8
6 (1)
7
5 (1)
Типови на станови
Стан/Тип 1 (Трособен) 66,57м2
stan1.jpg
Стан/Тип 2 (Двособен) 58,35м2
stan2.jpg
Стан/Тип 3 (Двособен) 56,22м2
stan3.jpg
Стан/Тип 4 (Двособен) 55,31м2
stan4.jpg
Стан/Тип 5 (Трособен) 71,54м2
stan5.jpg
Стан/Тип 6 (Трособен) 79,13м2
stan6.jpg
.
bottom of page