top of page
Станбен објект, Карпош - А5
  • Нашите станбени објекти се наоѓат во непосредна близина на строгиот центар на градот, градскиот парк, гимназијата "Јане Сандански", трговскиот центар "Глобал", културниот центар "Антон Панов", Општинскиот Суд, зградата на Општина Струмица, основното училиште "Сандо Масев", детска градинка "Парк" и др. Во зависност од катноста и типот на станот, цените се движат од 495евра по м2 до 595евра по м2. Исто така нудиме и плаќање на рати до 50 месеци - без камата.

  • Нашата компанија нуди  посебни услови за продажба на становите на рати од 10 до 25 години по пат на кредитирање, за коешто не е потребно да се исполнуваат посебни услови, туку само следното: 
             - Уплата на мин. учество 15% од вкупната цена на станот кој е предмет на купопродажба; 
             - Гаранција за кредитирање е самиот стан кој што е и предмет на купопродажба; 
             - Купувачот нема да биде оптоварен со дополнителни трошоци за услуги како што се: проценка на имот, нотарски трошоци, провизија за пласман на пари и други манипулативни трошоци кои ги наплаќа секоја банка.

Типови на станови
Стан/Тип 1 (Трособен) 82,46м2
Стан/Тип 2 (Трособен) 69,11м2
Стан/Тип 3 (Четирисобен) 100,93м2
Стан/Тип 4 (Еднособен) 40,56м2
Стан/Тип 5 (Четирисобен) 100,28м2
Стан/Тип 6 (Четирисобен) 114,44м2
Стан/Тип 7 (Четирисобен) 98,17м2
Стан/Тип 8 (Трособен) 86,41м2
Стан/Тип 9 (Трособен) 82,44м2
Стан/Тип 10 (Двособен) 67,79м2
Стан/Тип 11 (Двособен) 57,03м2
bottom of page