top of page
Станбен објект, Карпош - Б2
  • Се наоѓа во непосредна близина до строгиот центар на градот, градскиот парк, гимназијата "Јане Сандански", трговскиот центар "Глобал", културниот центар "Антон Панов", Општинскиот Суд, зградата на Општина Струмица, основното училиште "Сандо Масев", детска градинка "Парк" и др. 

  • Цената за приземје, први, втори и трети кат изнесува 552евра по м2. 

  • На четврти кат становите се продаваат за 520евра по м2. 

  • На петти и шести кат становите се продаваат по цена од 496евра по м2.

  • Цената на седми кат изнесува 472евра по м2. 

  • Цените се изразени за плаќање во готово. За плаќање на рати до 50 месеци - без камата. Нашите компании нудат посебни услови за продажба на становите на рати од 10 и 15 години по пат на кредитирање, за коешто не е потребно да се исполнуваат посебни услови, туку само следното: 

         - Уплата на мин. учество 30% од вкупната цена на станот кој е предмет на купопродажба; 
         - Гаранција за кредитирање е самиот стан кој што е и предмет на купопродажба; 
         - Купувачот нема да биде оптоварен со дополнителни трошоци за услуги како што се: проценка на имот, нотарски трошоци, провизија за пласман на пари и други манипулативни трошоци кои ги наплаќа секоја банка.

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 11.03.2019

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 20.04.2018

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 30.03.2018

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 22.12.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 10.10.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 15.07.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 15.07.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 21.04.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 10.04.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 14.03.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 11.02.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 27.01.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 14.01.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 11.10.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 14.09.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 14.09.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 28.07.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 28.07.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 28.07.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 28.07.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 28.07.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 11.03.2016

Типови на станови
Стан/Тип 1 (Двособен) 53,80м2
Стан/Тип 2 (Трособен) 82,07м2
Стан/Тип 3 (Двособен) 48,74м2
Стан/Тип 4 (Двособен) 53,48м2
Стан/Тип 5 (Еднособен) 40,43м2
Стан/Тип 6 (Четирисобен) 98,94м2
Стан/Тип 7 (Трособен) 69,60м2
Стан/Тип 8 (Трособен) 82,22м2
Стан/Тип 9 (Трособен) 73,42м2
Стан/Тип 10 (Четирисобен) 111,13м2
Стан/Тип 11 (Трособен) 81,40м2
Стан/Тип 12 (Трособен) 80,28м2
Стан/Тип 13 (Двособен) 57,89м2
Стан/Тип 14 (Трособен) 88,36м2
Стан/Тип 15 (Четирисобен) 97,45м2
bottom of page