top of page
Станбен објект, Карпош - Ламела 5
  • Се наоѓа во непосредна близина до строгиот центар на градот, градскиот парк, гимназијата "Јане Сандански", трговскиот центар "Глобал", културниот центар "Антон Панов", Општинскиот Суд, зградата на Општина Струмица, основното училиште "Сандо Масев", детска градинка "Парк" и др. 

  • Цената за приземје, први, втори и трети кат изнесува 552евра по м2. 

  • На четврти кат становите се продаваат за 520евра по м2. 

  • На петти и шести кат становите се продаваат по цена од 496евра по м2.

  • Цената на седми кат изнесува 472евра по м2. 

  • Цените се изразени за плаќање во готово. За плаќање на рати до 48 месеци - без камата. Нашите компании нудат посебни услови за продажба на становите на рати од 10 и 15 години по пат на кредитирање, за коешто не е потребно да се исполнуваат посебни услови, туку само следното: 

         - Уплата на мин. учество 30% од вкупната цена на станот кој е предмет на купопродажба; 
         - Гаранција за кредитирање е самиот стан кој што е и предмет на купопродажба; 
         - Купувачот нема да биде оптоварен со дополнителни трошоци за услуги како што се: проценка на имот, нотарски трошоци, провизија за пласман на пари и други манипулативни трошоци кои ги наплаќа секоја банка.

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 11.03.2019

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 30.09.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 29.07.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 11.04.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 11.04.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 23.02.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 30.12.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 30.12.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 30.12.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 21.11.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 21.11.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 31.10.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 10.09.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 10.09.2015

5 (3)

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 10.09.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 07.30.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 05.06.2015

Стан/Тип 1 (Трособен) 69м2
Стан/Тип 2 (Трособен) 63м2
Стан/Тип 3 (Трособен) 61м2
Стан/Тип 4 (Трособен) 65м2
Стан/Тип 5 (Трособен) 81м2
Стан/Тип 6 (Четворособен) 104м2
.
bottom of page