Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 21.04.2017