Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 11.02.2017