Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 27.01.2017