Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 14.09.2016