Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 22.12.2017