top of page
Галерија од станбен комплекс - Карпош, Ламела 4, Струмица

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 4 | 05.06.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 4 | 05.06.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 4 | 05.06.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 4 | 05.06.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 4 | 07.31.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 4 | 25.09.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 4 | 28.12.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 4 | 23.02.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 4 | 11.04.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 4 | 11.04.2016

bottom of page