top of page
Галерија од станбени и деловни објекти
             
Метри квадратни продадени!
 Вселени семејства!
20
10.130
Општина Струмица

5.Станбен објект
А5 -  Карпош, Струмица 

4.Станбен објект
Карпош - Б2, Струмица

3.Станбен објект
Карпош - Ламела 5, Струмица

2.Станбен објект
Карпош - Ламела 4, Струмица

.

1.Станбен објект
Ката Поцкова, Струмица

.

bottom of page