top of page
Галерија од станбен комплекс - Карпош, Ламела 5, Струмица

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 05.06.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 07.30.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 10.09.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 10.09.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 31.10.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 21.11.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 21.11.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 30.12.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 30.12.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 30.12.2015

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 23.02.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 11.04.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 11.04.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 29.07.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Ламела 5 | 30.09.2016

bottom of page