top of page
Галерија од станбен комплекс - Карпош Б2, Струмица

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 11.03.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 28.07.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 28.07.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 28.07.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 31.08.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 06.09.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 14.09.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 11.11.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 10.12.2016

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 06.02.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 06.02.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 16.02.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 27.03.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 12.04.2017

Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 21.04.2017

bottom of page