top of page
Галерија од станбен комплекс - Ката Поцкова, Струмица

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 05.06.2015

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 18.06.2015

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 28.06.2015

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 02.07.2015

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 01.08.2015

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 28.08.2015

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 22.09.2015

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 31.10.2015

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 31.12.2015

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 31.12.2015

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 31.12.2015

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 22.02.2016

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 11.04.2016

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 11.04.2016

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 11.04.2016

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 22.06.2016

Станбен објект во изградба: Ката Поцкова | 22.06.2016

Завршен станбен објект: Ката Поцкова | 08.06.2017

bottom of page