Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 28.07.2016