Станбен објект во изградба: Карпош Б2 | 31.08.2016